Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasi

Media nazariyasi va amaliyoti kafedrasi mudiri

Maxsumova Sadoqat Qosimjon qizi

2016 y. O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
2018 y. O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti (magistratura)
Filologiya fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)