Buyurtmalar portfelini shakllantirish, bitiruvchilarni ishga taqsimlash va m. bo‘limi